0
0

دسته: برنامه نویسی

برنامه نویسی به معنای دستور کار مرحله به مرحله برای نوشتن در برنامه های کامپیوتری و برای حل یک مسئله محاسباتی است که به کمک آن میتوانیم دستوراتی را در سیستم اجرا کنیم و با استفاده از دستورات، کدهایی را به سیستم وارد میکنیم. زبان ما انسان ها با زبان کامپیوتر تفاوت دارد. زبان کامپیوتر تمامی اطلاعات را به صورت صفر و یک اجرا میکند.